Controlling a optimalizácia nákladov
  • Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia ekonomiky firiem od malých po veľkú spoločnosť
  • Vyhodnotím Vaše náklady, poradím Vám , ako je možné ich znížiť a ako chrániť a efektívne využívať majetok Vašej firmy
  • Poskytnem Vám analýzy Vášho účtovníctva aj firemných procesov z manažérskeho pohľadu
  • Nastavím Vám nástroje na to, aby ste svoju firmu mali pohodlne pod kontrolou
  • Vypracujem Vám plány hospodárenia a vyhodnocovanie ich plnenia, čo Vám umožní rýchlo reagovať na odchýlky v očakávanom hospodárení